Vi med våra kunder

Våra kunder är de som gör att vi alla kan få betalt. För oss tillsammans är det viktigaste att våra kunder ser oss som kompetenta och att vi levererar vad vi lovar.

Hjälp kunden!

Tänk på att det vi levererar är en del i vad vår kund levererar till sin kund.

Visa respekt!

Kunden har alltid rätt är naturligtvis en sanning med modifikation. Ingen människa skall behöva möta respektlöshet oförtjänt.

Affärsidé

Vår affärsidé är att köpa skogsbär och svamp av icke anställd personal d.v.s. fria plockare och sälja till grossister.Vi ska vara det självklara valet som leverantör.

Bäruppköpet-Söderhamn

Blommor och Bär i Söderhamn AB, BOBAB, är medveten om sitt sociala ansvar och har ett mål att kombinera affärsverksamhet med socialt och miljömässigt ansvar. Alla bär vi köper skall vara spårbara ner till ursprung.